Vapaa avainsanahaku Volume

Löydä hyödyntämättömiä avainsanoja ja niiden hakuvolyymia, jotta voit parantaa sisältöstrategiaasi.
0/100

Mikä on avainsanan hakuvolyymi?

Hakusanahakuvolyymi määritellään tietyn termin tai avainsanan hakukoneeseen syötettyjen hakukertojen määräksi tietyn ajanjakson aikana, yleensä kuukausittain. Tämä mittari, "hakuvolyymi", toimii hakukoneoptimoinnissa (SEO) ja digitaalisessa markkinoinnissa käytettävänä perusterminä, jolla arvioidaan tietyn avainsanan suosiota, potentiaalia ja arvoa. Avainsanan hakuvolyymin merkityksen ymmärtäminen auttaa verkkosivustojen omistajia ja markkinoijia tunnistamaan ja valitsemaan avainsanoja, jotka todennäköisemmin ohjaavat orgaanista liikennettä heidän verkkosivustolleen tai ovat tehokkaita heidän markkinointitoimissaan.

Mitä ovat avainsanat?

Avainsanat tai tarkennetut avainsanat ovat lauseita, joita ihmiset käyttävät etsiessään jotain verkossa. Kyse voi olla yleisten tietojen, tuotteiden, palvelujen tai vastausten etsimiseen liittyvistä kysymyksistä.

Esimerkiksi haku "Keyword Volume tool" on myös avainsana.

Helpommin sanottuna avainsana on hakusana, jolle haluat sijoittua, ja lopputavoitteena on, että haluat sivusi sijoittuvan kyseiselle avainsanalle tai termille. Keyword Search Volume -hakuvolyymin ymmärtäminen auttaa verkkosivujen omistajia ja markkinoijia tunnistamaan, mitkä avainsanat todennäköisemmin ohjaavat orgaanista liikennettä heidän verkkosivuilleen, ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Miten avainsana toimii?

Avainsanat ovat ratkaisevan tärkeitä siinä, miten hakukoneet toimivat ja yhdistävät käyttäjät relevanttiin sisältöön. Optimoimalla sisältösi relevanttien avainsanojen mukaan voit auttaa hakukoneita, kuten Googlea, Bingiä ja DuckDuckGoa, tarjoamaan relevanttia sisältöä relevantteihin kyselyihin.

Tämä alkaa aivan perusasioista, kun mukautat On-Page SEO:ta sisältöösi. Kun käyttäjä hakee kyselyä, hakukone etsii indeksoidut sivut, joilla on relevantteja avainsanoja, ja näyttää ne hakukoneen tulossivulla (SERP).

Muista kuitenkin, että tätä ei voi saavuttaa vain tunkemalla avainsanoja satunnaisesti sivulle tai artikkeliin. Hakukonsolin säännöllisten päivitysten ansiosta sinun on tarjottava käyttäjille laadukasta ja asiaankuuluvaa sisältöä, jossa on kohdennettuja avainsanoja, jotta voit sijoittua korkeammalle hakukoneissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että avainsanat toimivat siltana sen välillä, mitä käyttäjät etsivät, ja verkossa olevan sisällön välillä. Kun käyttäjän kysely vastaa verkkosivun avainsanaa, se lisää todennäköisyyttä, että kyseinen sivu näkyy hakutuloksissa.

Mikä on hakuvolyymin merkitys SEO:ssa?

Hakuvolyymi on olennainen mittari digitaalisessa markkinoinnissa ja hakukoneoptimoinnissa (SEO), koska sillä on vaikutusta eri näkökohtiin. Seuraavassa kerrotaan, miksi hakuvolyymi on ratkaisevan tärkeä SEO:ssa -

 1. Avainsanojen kohdentaminen - Hakuvolyymi auttaa SEO-ammattilaisia ja verkkosivustojen omistajia tunnistamaan avainsanat tai avainsanalausekkeet, joita käyttäjät hakevat usein. Tunnistamalla suuremman hakuvolyymin voit optimoida sisällön suuremman hakuvolyymin avainsanoilla suuren yleisön houkuttelemiseksi.
 2. Liikennöintipotentiaali - Korkeamman hakuvolyymin avainsanat voivat tuoda verkkosivustolle huomattavaa orgaanista liikennettä. Strateginen kohdentaminen näihin suuren hakuvolyymin avainsanoihin voi auttaa verkkosivustoja hyödyntämään suurempaa potentiaalista yleisöä ja lisäämään verkkoläsnäoloaan.
 3. Kilpailuanalyysi - Hakuvolyymitietojen avulla SEO-ammattilaiset voivat arvioida tietyn avainsanan kilpailukykyä. Erittäin kilpailukykyisillä avainsanoilla on usein valtava hakuvolyymi, mutta niiden sijoittaminen vaatii enemmän vaivaa. Ymmärtämällä hakuvolyymin ja avainsanan vaikeuden käsitteen voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen avainsanojen valinnassa.
 4. Sisällön luominen - SEO kokonaisuutena nojaa vahvasti hakumäärää koskeviin tietoihin. Se ohjaa sisällön luomista kohdeyleisön ja aikomuksen kannalta merkityksellisten avainsanojen ympärille ja vastaa heidän hakukäyttäytymistään.
 5. Markkinatutkimus - Hakumäärää koskevat tiedot tarjoavat tietoa käyttäjistä eri näkökulmista, kuten heidän kiinnostuksen kohteistaan, mieltymyksistään, suuntauksistaan, aikomuksistaan ja monista muista tekijöistä tietyllä markkinarajalla tai toimialalla. Nämä tiedot voivat auttaa yrityksiä ja tuotemerkkejä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä tuotekehitystä, sisältöstrategioita ja yleisiä liiketoimintapäätöksiä varten.
 6. Edistymisen seuranta - Kun sivun sisäinen optimointi ja avainsanojen kohdentaminen on asianmukaista, voit seurata tietyn avainsanan hakumäärän muutosta ja arvioida SEO-kampanjoiden tehokkuutta. Hakuvolyymin kasvu kertoo usein näkyvyyden parantumisesta, kun taas väheneminen viestii siitä, että strategiaa on mukautettava tai suunniteltava uudelleen.
 7. Strateginen suunnittelu - Hakuvolyymi on olennaisen tärkeää monipuolisen SEO-strategian kehittämisessä. Se auttaa asettamaan realistisia tavoitteita ja kohdentamaan resursseja, jotta voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä koko SEO-prosessin ajan.

Miten löytää avainsanan hakuvolyymi

Avainsanan hakuvolyymin tunnistaminen on melko yksinkertaista verkkosivustollamme. Aloita yksinkertaisesti syöttämällä avainsana, jonka hakuvolyymin haluat saada hakuvolyymin avainsanalle. Näin yksinkertaisesti voit nopeasti tunnistaa avainsanan hakuvolyymin Searchvolume.com-sivuston avulla.

Kyse on kuitenkin muustakin kuin vain hakumääristä. Avainsanan tarkoituksen ymmärtäminen on yhtä tärkeää. Avainsanatarkoitus tarkoittaa käyttäjän hakukyselyn taustalla olevaa syytä. Parantaaksesi avainsanatutkimusstrategiaasi sinun kannattaa harkita sellaisten työkalujen käyttöä kuin Google Trends, Google Search Autocomplete, Accuranker Keyword data ja muut.

Ennen kuin sitoudut avainsanaan, sinun kannattaa analysoida sen suuntaus ja kausivaihtelu Google Trendsin avulla. Sinun tulisi myös tarkistaa valitsemasi avainsanan tarkoitus, onko se informatiivinen, navigointiin liittyvä, transaktioon liittyvä vai kaupallinen. Näin saat lisää tietoa, voit räätälöidä sisältösi vastaamaan käyttäjän tarpeita ja viime kädessä tehostaa SEO-toimintojasi.

Kun teet avainsanatutkimusta, muista siis tarkistaa hakuvolyymi ja ymmärtää avainsanojen taustalla oleva tarkoitus. Tässä on joitakin työkaluja, jotka voivat auttaa sinua löytämään avainsanoja -

Mikä on hyvä avainsanan hakuvolyymi?

"Hyvä" avainsanan hakuvolyymi voi vaihdella merkittävästi eri tekijöistä riippuen, mutta se voi vaihdella toimialan, tavoitteiden ja markkinaraon mukaan. Ei ole olemassa tiettyä lukua, joka muodostaisi hyvän hakumäärän, koska missä tahansa työkalussa näkyvä avainsanamäärä on suhteellinen ja voi muuttua. Tässä on kuitenkin joitakin yleisiä ohjeita, jotka auttaisivat sinua arvioimaan avainsanan hakumäärää

 1. Merkityksellisyys - Avainsanatutkimuksessa kriittisin tekijä on se, onko avainsana merkityksellinen kohdeyleisöllesi ja sisällölle, jonka haluat luoda. Tämä tarkoittaa, että joskus avainsana, jonka hakuvolyymi on pienempi, saattaa olla arvokkaampi yleisöllesi kuin avainsanat, joiden hakuvolyymi on suurempi. Hakusana, jolla on pienempi hakuvolyymi, voi silti olla arvokas, jos se vastaa läheisesti markkinarakoa tai tavoitetarkoitusta.
 2. Long-Tail-avainsanat vs. Short-Tail-avainsanat - Kun valitset kohdennettavaa avainsanaa, kaksi päätyyppiä ovat long- ja short-tail-avainsanat. Pitkän hännän avainsanat ovat pidempiä ja koostuvat tarkemmista lausekkeista. Tämäntyyppisillä avainsanoilla on yleensä alhaisemmat hakumäärät. Näitä avainsanoja voidaan pitää erittäin arvokkaina, koska niillä on vähemmän kilpailua ja usein sitoutuneempi yleisö. Short tail -avainsanat ovat sitä vastoin laajoja kohdeavainsanoja, joilla on suurempi hakuvolyymi, mutta jotka voivat olla kilpailullisempia ja vaikeasti sijoittuvia.
 3. Kilpailukyky - SEO:ssa on aina otettava huomioon avainsanan kilpailukyky. Korkean auktoriteetin omaavat ja vakiintuneet verkkosivustot voivat hallita joitakin suuren hakuvolyymin avainsanoja, mikä vaikeuttaa sijoittumista. Sitä vastoin avainsanoilla, joiden hakuvolyymi on pienempi, on paremmat mahdollisuudet sijoittua hakutuloksissa korkeammalle kuin niillä, joiden hakuvolyymi on suurempi.
 4. Kohdealue - Jos liiketoimintasi on paikallista, voit kohdistaa paikallisia avainsanoja pienemmällä hakuvolyymilla ja saada silti laadukasta paikallista liikennettä, jolla on paikallista merkitystä. Maailmanlaajuista yleisöä palvelevien yritysten on kohdistettava avainsanoja, joiden hakuvolyymi on suurempi.
 5. Sisältöstrategia - Sisältöstrategiaa suunnitellessasi sen tulisi olla linjassa avainsanavalintojesi kanssa. Luo sisältöä tietyn avainsanan ympärille ja varmista, että se sopii saumattomasti yleiseen sisältösuunnitelmaasi.
 6. Avainsanavariaatiot - Älä luota pelkästään yhden avainsanan hakumäärään. Tutkimusta tehdessäsi sinun tulisi tarkastella kaikkia avainsanan eri variaatioita ja käyttää erilaisia yhdistelmiä; sekä etu- että jälkiliitteet voivat yhdistettyinä tuottaa yhdessä merkittävää liikennettä.

FAQ