Gratis sökvolym för sökord

Upptäck outnyttjade nyckelord och deras sökvolym för att förbättra din innehållsstrategi.
0/100

Vad är sökvolym för nyckelord?

Sökvolym definieras som det antal gånger en viss term eller ett visst sökord skrivs in i en sökmotor under en viss tidsperiod, vanligtvis på månadsbasis. Detta mått, "sökvolym", fungerar som en grundläggande term som används inom sökmotoroptimering (SEO) och digital marknadsföring för att bedöma populariteten, potentialen och värdet av ett visst sökord. Att förstå vikten av sökvolymen för ett nyckelord hjälper webbplatsägare och marknadsförare att identifiera och välja nyckelord som är mer benägna att driva organisk trafik till deras webbplats eller vara effektiva i deras marknadsföringsinsatser.

Vad är nyckelord?

Nyckelord eller fokusnyckelord är fraser som människor använder när de söker efter något online. Det kan handla om allmän information, produkter, tjänster eller svar på frågor.

Om du till exempel söker efter "Keyword Volume tool" är det också ett nyckelord.

För att uttrycka det enklare är ett nyckelord en sökterm som du vill rankas för, och slutmålet är att du vill att din sida ska rankas för det specifika nyckelordet eller termen. Att förstå sökvolymen för nyckelord hjälper webbplatsägare och marknadsförare att identifiera vilka nyckelord som är mer benägna att driva organisk trafik till deras webbplatser och fatta välgrundade beslut.

Hur fungerar ett nyckelord?

Sökord är avgörande för hur sökmotorer fungerar och kopplar samman användare med relevant innehåll. Genom att optimera ditt innehåll för relevanta nyckelord kan du hjälpa sökmotorer som Google, Bing, DuckDuckGo etc. att visa relevant innehåll för relevanta förfrågningar.

Detta börjar från grunden med att anpassa On-Page SEO till ditt innehåll. När en användare söker efter en fråga hittar sökmotorn indexerade sidor med relevanta nyckelord och visar dem på resultatsidan för sökmotorer (SERP).

Kom dock ihåg att detta inte kan uppnås genom att helt enkelt fylla nyckelord slumpmässigt på en sida eller artikel. Med regelbundna uppdateringar av sökkonsolen måste du förse användarna med högkvalitativt och relevant innehåll med riktade nyckelord för att rankas högre på sökmotorerna.

Sammanfattningsvis fungerar nyckelord som en brygga mellan vad användarna söker efter och det innehåll som finns på webben. När en användares fråga matchar nyckelordet på en webbsida ökar sannolikheten för att den sidan visas i sökresultaten.

Vilken betydelse har sökvolym för SEO?

Sökvolym är ett viktigt mått inom digital marknadsföring och sökmotoroptimering (SEO) på grund av dess inverkan på olika aspekter. Här är några exempel på varför sökvolym är avgörande för SEO

 1. Sökordsinriktning - Sökvolym hjälper SEO-proffs och webbplatsägare att identifiera de sökord eller nyckelfraser som användare ofta söker efter. Genom att identifiera högre sökvolym kan du optimera innehåll med nyckelord med högre sökvolym för att locka en stor publik.
 2. Trafikpotential - Sökord med högre sökvolym kan driva betydande organisk trafik till en webbplats. Genom att strategiskt rikta in sig på dessa nyckelord med hög sökvolym kan webbplatserna få tillgång till en större pool av potentiella målgrupper och öka sin närvaro på nätet.
 3. Konkurrensanalys - Sökvolymdata gör det möjligt för SEO-proffs att bedöma konkurrenskraften för ett visst nyckelord. Sökord med hög konkurrenskraft har ofta enorma sökvolymer, men de kräver mer ansträngning för att rankas. Genom att förstå konceptet med sökvolym och sökordssvårigheter kan man fatta ett välgrundat beslut när man väljer sökord.
 4. Skapa innehåll - SEO som helhet är starkt beroende av sökvolymdata. Den vägleder innehållsskapande kring nyckelord som är relevanta för målgruppen och avsikten och anpassar sig till deras sökbeteende.
 5. Marknadsundersökning - Sökvolymdata ger insikter om användare från olika perspektiv som deras intressen, preferenser, trender, avsikt och mycket mer för en viss nisch eller bransch. Denna information kan hjälpa företag och varumärken att fatta välgrundade beslut för sin produktutveckling, innehållsstrategier och övergripande affärsbeslut.
 6. Spåra framsteg - Med korrekt optimering på sidan och inriktning på nyckelord kan du hålla ett öga på förändringen i sökvolym för ett visst nyckelord och bedöma effektiviteten i SEO-kampanjer. En ökning av sökvolymen indikerar ofta förbättrad synlighet, medan en minskning signalerar behovet av justering eller omplanering av strategin.
 7. Strategisk planering - Sökvolym är avgörande för att utveckla en väl avrundad SEO-strategi. Den hjälper till att sätta realistiska mål och fördela resurser för att fatta datadrivna beslut under hela SEO-processen.

Hur man hittar sökvolym för nyckelord

Att identifiera ett sökords sökvolym är ganska enkelt på vår webbplats. För att komma igång anger du helt enkelt det sökord du vill söka volymen för för att få volymen för ett sökord. Så enkelt är det, du kan snabbt identifiera sökvolymen för ett nyckelord med hjälp av Searchvolume.com.

Det handlar dock om mer än bara sökvolymen. Att förstå sökordets avsikt är lika viktigt. Nyckelordets avsikt är anledningen bakom en användares sökfråga. För att förbättra din strategi för sökordsforskning bör du överväga att använda verktyg som Google Trends, Google Search Autocomplete, Accuranker Keyword data och mer.

Innan du bestämmer dig för ett nyckelord bör du analysera dess trend och säsongsmässighet med hjälp av Google Trends. Du bör också kontrollera avsikten med det nyckelord du väljer, oavsett om det är information, navigering, transaktion eller kommersiellt. Detta kommer att ge dig mer insikt, hjälpa dig att skräddarsy ditt innehåll för att möta användarens behov och i slutändan öka dina SEO-insatser.

Så när du utför sökordsforskning, kom ihåg att kontrollera sökvolymen och förstå avsikten bakom dessa nyckelord. Här är några verktyg som kan hjälpa dig att hitta nyckelord -

Vad är en bra sökvolym för sökord?

En "bra" sökordsvolym kan variera avsevärt beroende på olika faktorer, men det kan variera mellan bransch, mål och nisch. Det finns ingen specifik siffra som utgör en bra sökvolym eftersom den sökordsvolym du ser i ett verktyg är relativ och kan ändras. Här är dock några allmänna riktlinjer som kan hjälpa dig att utvärdera sökordsvolymen

 1. Relevans - När det gäller sökordsforskning är den mest kritiska faktorn om sökordet är relevant för din målgrupp och det innehåll du vill skapa. Detta innebär att ett sökord med en lägre sökvolym ibland kan vara mer värdefullt för din målgrupp än de med en högre sökvolym. Ett sökord med en lägre sökvolym kan fortfarande vara värdefullt om det stämmer överens med din nisch eller målsättning.
 2. Long-Tail Keywords vs. Short-Tail Keywords - När du väljer ett nyckelord att rikta in sig på är de två huvudtyperna lång och kort svans. Long tail-nyckelord är längre och består av mer specifika fraser. Dessa typer av sökord har vanligtvis lägre sökvolymer. Dessa sökord kan anses vara mycket värdefulla eftersom de har mindre konkurrens och ofta en mer engagerad publik. Short tail-nyckelord är däremot breda nyckelord med högre sökvolym men kan vara mer konkurrenskraftiga och svåra att ranka för.
 3. Konkurrenskraft - Inom SEO bör man alltid överväga hur konkurrenskraftigt ett nyckelord är. Webbplatser med hög auktoritet och väletablerade webbplatser kan dominera vissa nyckelord med hög volym, vilket gör det svårt att ranka. Däremot ger nyckelord med lägre volym dig en bättre chans att rankas högre i sökresultaten än de med högre sökvolym.
 4. Målregion - Om din verksamhet är lokal kan du rikta in dig på lokala sökord med lägre sökvolym och ändå få lokal trafik av hög kvalitet med lokal relevans. Företag som riktar sig till globala målgrupper måste rikta in sig på nyckelord med högre sökvolymer.
 5. Innehållsstrategi - När du planerar din innehållsstrategi bör den anpassas till dina val av nyckelord. Skapa innehåll kring ett visst nyckelord och se till att det sömlöst passar in i din övergripande innehållsplan.
 6. Sökordsvariationer - Förlita dig inte enbart på ett enda sökords sökvolym. När du gör din research bör du titta på alla olika variationer av nyckelordet och använda olika kombinationer; både prefix och suffix, när de kombineras, kan tillsammans generera betydande trafik.

VANLIGA FRÅGOR